ITC Holding ITC Holding

ITC
ITC HOLDING s.r.o.

Inovacemi k úspěchu

Inovacemi
k úspěchu

ITC HOLDING - je odborníkem v oblasti automatizace a řízení procesů a v oblasti měřící a regulační techniky
Zabývá se vývojem a výrobou elektronických komponent a programováním.Společnost ITC HOLDING s.r.o. byla založena v roce 2000 a od svého vzniku se pohybuje v oblasti informačních a komunikačních technologií. Její hlavní činnost je vývoj a aplikace technických a softwarových řešení pro řízení procesů. Již více než 10 let a aktivně se zapojuje do projektů v této oblasti. Je dodavatelem služeb a řešení pro řadu vývojových projektů partnerských firem a vysokých škol. Naši odborníci jsou zapojeni také v mezinárodních výzkumných projektech.

Společnost aktivně spolupracuje na výzkumu a vývoji v oblasti vrcholového motorsportu od surfového karbonového prkna Jetsurf po vývoj aplikací pro závodní motocykly. V této oblasti se podílí zejména na vývoji elektronických částí řídící jednotky a na vývoji řídícího softwaru. Vlastní výzkumné a vývojové kapacity poskytujeme i ostatním firmám a to především v oblasti vývoje řídícího softwaru, vývoje hardwarových řešení, datarecordingu a vyhodnocování dat.

Realizované projekty


Přehled nejvýznamnějších projektů výzkumu a vývoje společnosti ITC HOLDING s.r.o.

Projekt JETSURF

číslo projektu: OE09020
název: Vývoj karbonového surfového prkna pro sportovní a rekreační využití se samostatným ekologickým pohonem
doba řešení: 2009-2012

Projekt VEMS

číslo projektu: LF12013
název: Vývoj turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie z výfukových plynů spalovacích motoru
doba řešení: 2012-2015

Projekt GreenTechEngine

číslo projektu: LF14008
název: Výzkum a vývoj ekologického motoru s vrstveným plněním a vstřikováním pro motorová plavidla
doba řešení: 2014-2017

Projekt WANKEL

číslo projektu: LTE117008
název: Výzkum a vývoj ekologického rotačního motoru WANKEL pro motorová plavidla
doba řešení: 2017-2020

Projekt MiXbike

číslo projektu: LTE118005
název: Výzkum a vývoj elektrického víceúčelového motocyklu (MSR Electric Xbike)
doba řešení: 2018-2021

Projekt BMW

číslo projektu: BMW 001
název: Optimalizace řídící elektroniky pro závodní motocykl BMW S1000RR
doba řešení: 2017-2018


ITC holding projekt Jetsurf projekt JETSURF karbonové surfové prkno s benzínovým pohonem
ITC holding projekt Jetsurf projekt JETSURF benzinová pohonná jednotka
ITC holding projekt Jetsurf projekt JETSURF karbonové surfové prkno s elektrickým pohonem
ITC holding projekt VEMS projekt VEMS nastavování zátěže a měření elektrických veličin turbogenerátoru
ITC holding projekt VEMS projekt VEMS instalace a testování turbogenerátoru ve vozidle Škoda Fabia
ITC holding projekt GreenTechEngine projekt GreenTechEngine elektrické zapojení motoru s nepřímým vstřikováním pro Jetsurf
ITC holding projekt MiXbike projekt MiXbike návrh konstrukce elektrického motocyklu MiXbike
ITC holding projekt WANKEL projekt WANKEL testování řídící jednotky motoru WANKEL pro Jetsurf
ITC holding projekt BMW projekt BMW Optimalizace řídící elektroniky pro závodní motocykl BMW S1000RR

Podpora VaV


Podpora aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje v České republice

Vzhledem k praktickým zkušenostem s mezinárodními programy podpory výzkumu a vývoje poskytuje společnost ITC HOLDING s.r.o. odborné poradenství v oblasti financování výzkumně vývojových projektů. Cílem je podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice.Jaké projekty

Jaké projekty jsou podporovány

Podpora se týká výzkumných a vývojových projektů, které mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Výsledkem podpory těchto projektů musí být nové a inovované špičkové výrobky, moderní technologie či progresivní služby, které jsou schopné prosadit se na světovém trhu.

Pro koho

Pro koho je podpora určena

Podpora je určena pro všechny subjekty provádějící výzkum a vývoj jako jednu ze svých hlavních činností. Z hlediska typu organizace není nijak omezen a jedná se zejména o následující subjekty:

 • velké průmyslové podniky
 • malé a střední podniky
 • výzkumné ústavy
 • vysoké školy a univerzity

Zaměření

Zaměření podporovaných projektů

Tematické zaměření není principiálně omezeno a vyplývá z prioritních směrů rozvoje průmyslových oborů. Rámcově jsou projekty směřovány do těchto oblastí:

 • Informační technologie
 • Nové materiály
 • Životní prostředí
 • Biotechnologie a technologie ve zdravotnictví
 • Robotika a automatizace výroby
 • Komunikační technologie
 • Energetika
 • Doprava
 • Lasery

Kritéria

Kritéria poskytnutí podpory výzkumným a vývojovým programům

 • Spolupráce průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou zemí
 • Aplikací výsledků řešení musí být dosaženo znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně, užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby)
 • Perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu
 • Řešení a komerční využití musí být pouze pro civilní sektor
 • Řešitelé musí mít technické, řídící, finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení

Podpora sportu


Od svého založení společnost ITC HOLDING s.r.o. aktivně podporuje závodní týmy z oblasti vrcholového motorsportu.

Závodní tým
IV Racing

bmw

účastník Mistrovství světa vytrvalostních závodů silničních motocyklů Endurance World Cup (EWC)

ivracing.cz
Facebook
fimewc.com

Závodní tým
JETSURF Factory Team

jetsurf

účastník Mistrovství světa motorových surfů Motosurf World Cup (MSWC)

jetsurf factory team
motosurfworldcup.com

Závodní tým
Promoto Husqvarna

enduro

účastník Mezinárodního mistrovství České republiky v enduru (MMČR v enduru)

husqvarna-promoto team
czechenduro.cz

ITC Holding ITC Holding

Kontaktní údaje

ITC HOLDING s.r.o.
Lelekovice 467
664 31 Brno-venkov

Česká Republika
IČO: 26220750
DIČ: CZ26220750
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 37620

email: itcb@itcb.cz
web: www.itcb.cz

Ing. Martin Gregor

Ing. Martin Gregor - jednatel

Vedení společnosti

Ing. Martin Gregor
jednatel
email: gregor@itcb.cz

Roman Schrott
technický ředitel
email: schrott@itcb.cz

Lucie Sýkorová
asistentka vedení společnosti
email: lucie@itcb.cz